Tarieven Bijzonder Bewegen Terschelling

vanaf 1 februari 2023

Kinesiologie:

 • intake + basisbalans € 60,50 (incl. BTW)
 • behandeling € 60,50 (incl. BTW)

 

Reflexintegratie:

 • Intake € 60,50 (incl. BTW)
 • Maandelijks tarief € 84,50 (incl. BTW)
  * maandelijks herhalingsonderzoek + behandeling
  * nieuwe oefeningen
  * maandelijkse tussentijdse evaluatie

 

Benaudira hoortraining:

 • Intake € 84,50 (incl. BTW)
  * intakegesprek
  * vragenlijst
  * hoormeting
 • Gratis gebruik discman en koptelefoon
 • Kosten CD (deze worden betaald aan Benaudira):
  Voorbereidende cd zonder individualisering: € 27,50
  2. Geïndividualiseerde trainings-cd, voor alle cliënten zonder tinnitus/hardhorigheid: € 59,50
  3. Geïndividualiseerde trainings-cd voor alle cliënten met tinnitus en/of hardhorendheid: € 74,50

 

Individuele begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met WMO – WLZ – ZIN – PGB indicatie**.

 • Tarieven zijn vastgesteld door de gemeenten en het sociaal domein Fryslân.
 • Voor een pgb voor de WLZ, WMO of Jeugdwet dient er vaak een eigen bijdrage betaald te worden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

** Om zorg te krijgen, heeft u een zogenaamde indicatie nodig. Dit betekent dat u voor zorg/begeleiding een vergoeding krijgt vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of de WLZ (wet langdurige zorg) of via ZIN (zorg in natura) of een PGB (persoons gebonden budget).

 

Tarieven voor groepstrainingen, teambuilding, Rots en Water groepstrainingen zijn afhankelijk van de groepsgrootte en de vraag. Tarief wordt in onderling overleg afgesproken.

Inschrijven of heeft u een vraag? Neem contact op.