Reflexintegratie Terschelling

Reflexintegratie bij volwassene

“Een vriendin vroeg me wat reflexintegratietherapie me gebracht heeft.
Het antwoord is niet in één woord te vangen. Het heeft gezorgd voor een stevig gevoel van zekerheid. En het besef hiervan.

Deze verworvenheid geeft rust, duidelijkheid, ordelijkheid, beheerst emoties en biedt ontwikkelingskansen.

Het leven is er makkelijker van geworden.”

~een vrouw